Focus ligt altijd op de kadervoorwaarden

Toen wij in 1925 de eerste geveerde bureaustoel op de markt brachten, onderging de werkomgeving een radicale verandering. De eerste grote kantoorruimten ontstonden, het was voor het eerst dat veel mensen langdurig zittend moesten werken. Deze bureaustoel was ons antwoord op de vraag hoe men het werk in de kantoren aangenamer zou kunnen vormgeven.

90 jaar later verandert de werkomgeving opnieuw in een razendsnel tempo. Megatrends zoals de demografische verandering zorgen ervoor dat werk opnieuw georganiseerd moet worden. Dat leidt er echter tegelijkertijd toe dat een kantoor moet worden ontworpen voor verschillende behoeftes, zodat het ook op gelijkwaardige wijze kan worden gebruikt door oudere mensen en mensen met een handicap.

Daarnaast moeten er ook video-vergaderingen met partners over de hele wereld kunnen worden georganiseerd – want door de globalisering kan bijna elke onderneming automatisch over de hele wereld zijn zakenrelaties vinden. Onze producten moeten echter ook de werkdag duurzaam veranderen en over de lange termijn het welzijn op de werkplek verbeteren – niet alleen vanwege de aanhoudende gezondheidsrage, maar ook omdat wij al vele decennia niets anders doen. Om dat te garanderen, kijken wij nu al vooruit en houden we ons bezig met de dagelijkse kantoorwerkzaamheden in de toekomst.

Trends

Demografische verandering

De leeftijdsverschillen tussen het personeel worden groter – soms werken wel vier generaties gezamenlijk. Kantoren moeten zodoende geschikt zijn voor meerdere generaties.

Diversity

Vrouwen, mannen, medewerkers met een groot en een klein postuur; iedereen die gezond, gehandicapt of chronisch ziek is – de verscheidenheid aan mensen die in toekomst in de kantoren werken, is oneindig.

Change

Door de globalisering zijn de kadervoorwaarden van de economie aan enorme veranderingen onderhevig. Continue transformaties in ondernemingen zijn noodzakelijk om het concurrentiever mogen op peil te houden.

Gezondheidsrage

Het algemene bewustzijn voor een gezond lichaam en een gezonde werkomgeving neemt toe.

Goed voelen tijdens het werk

Daarbij houden wij echter wel tegelijkertijd in het oog dat deze veranderingen dusdanig worden omgezet, dat wij de werksfeer in de kantoren nog aangenamer kunnen vormgeven. En ook de specifieke ondernemingsvormen en -doelen, alsook de toekomstige ontwikkeling van veel branches worden in de ontwikkeling van onze nieuwe producten toegepast.

Om ook gebruik te kunnen maken van externe gezichtspunten, gaan wij altijd weer onderzoekssamenwerkingen aan met externe partners, zoals hogescholen of het Fraunhofer-Institut. Zo weten wij dat het klassieke kantoor verandert van de plek waar men naartoe ging om te werken, in een communicatieruimte, waarin gesprekken en ontmoetingen mogelijk gemaakt moeten worden.

Bijzonder belangrijk zijn hier de ruimten die toevallige ontmoetingen mogelijk maken – koffiecorners, wijkplaatsen, maar ook cafés en kantines, die ook open staan voor derden. En datgene, wat wij traditioneel verstaan onder werk, wordt in de toekomst steeds vaker thuis of aan bureautafels uitgevoerd, die door meerdere medewerkers worden gedeeld. Want om voor getalenteerde werknemers aantrekkelijk te kunnen blijven, moeten werkgevers nadenken hoe zij hun personeel de mogelijkheid kunnen bieden om familie en beroep te combineren. Dat betekent echter ook dat een kantoor ontworpen moet zijn voor flexibiliteit, om het projectgerelateerde werk voor wisselende teams efficiënt te organiseren.

Trends

Communicatie staat centraal

Er zijn steeds meer werkoppervlakken nodig voor de uitwisseling tussen verschillende werkteams.

Creatieve pauzes

Gerieflijke ruimten voor ontspannen, in stilte werken en een informele uitwisseling worden steeds belangrijker.

Nieuwe werktijdmodellen

De wens om familie en beroep te combineren vormt een uitdaging voor werkgevers – ook in het type
meubileringsconcept, bijv. in de vorm van desksharing.

Flexibiliteit

Wanneer niet iedereen continu in kantoor is, en teams vaak van samenstelling veranderen, dan zijn bijbehorende, flexibele inrichtingsconcepten en meubels gevraagd.

Onze denkwerkplaats

Onze onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling openden we al in 1971 – als eerste producent in onze branche. In de eigen denkwerkplaats van onze onderneming, die daaruit is voortgekomen, werken ingenieurs en ontwerpers er gezamenlijk aan om de komende ontwikkelingen voor de werkdag van de volgende jaren te analyseren.

Technologische vernieuwingen en demografische veranderingen zullen rechtstreekse effecten hebben op het kantoor van de toekomst. Dat is bovendien belangrijk, omdat zeer getalenteerde nieuwe medewerkers andere eisen hebben dan voorheen: de bureautafel daarentegen verliest zijn oude betekenis als statussymbool van de afzonderlijke medewerker en wint daarvoor aan nieuwe waarde als werkplek waaraan teams gemeenschappelijk aan projecten kunnen werken.

Want innovatie en creativiteit worden de belangrijkste competenties die bepalend zijn voor het succes in een industrie die steeds verder geautomatiseerd werkt. Tegelijkertijd worden hiërarchieën ondermijnd en maken plaats voor efficiënte en robuuste netwerken, terwijl dure kantooroppervlakken verminderd worden, omdat de meeste medewerkers veel tijd buiten de klassieke kantoorruimten zullen doorbrengen.

Trends

Strijd om de talenten

Ondernemingen moeten vechten om de beste medewerkers en hen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bieden.

Kenniswerk

Door automatisering neemt het aandeel aan intellectuele, communicatieve en creatieve taken toe.

Fluïde organisaties

Hiërarchische structuren nemen af ten gunste van netwerken en veerkrachtige systemen.

Rendementsverhoging

Oppervlakken en medewerkersaantallen worden trendmatig verlaagd, resp. de eisen aan de hoeveelheid werkvolume nemen toe.

Video: EIC (English)